Kaldırma ve İletme Araçları Periyodik Kontrol

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.
Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza vakası oluşmaktadır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma Ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edi­len yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testi ile birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Universal Sertifikasyon, bünyesindeki Makine Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrol ve testlerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

Periyodik Ölçüm Merkezi olarak akreditasyon kapsamında periyodik kontrolü gerçekleştirilen ekipmanlar:

 • Vinç ( Gezer Köprülü, Portal, Monoray, Kule, Yükleyici Kren )
 • Caraskal
 • Platform
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
 • Asılı Erişim Donanımı
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Taşıt Kaldırma Donanımı ( Araç Kaldırma Lifti )
 • Kriko
 • Çektirme ( Halatlı, Zincirli )
 • Transpalet
 • İstif Makinesi
 • Forklift
 • İnşaat Asansörü

 

Kaldırma - İletme Araçları Periyodik Kontrol ve Muayene Ne Zaman Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG) için periyodik kontrol yaptırmak önemlidir. Kaldırma ve iletme araçları işyerlerinde en çok kullanılan ekipmanlardır. Uygun şekilde ve güvenli kullanılmadığında ciddi tehlikelere sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu sistemlerin imalatından kullanımına kadar iş güvenliğinin ön planda tutulması gerekir. Ekipmanların yönetmeliğe göre yılda 1 kez kontrol edilmesi gerekmektedir.