Termal Konfor

Termal konfor, çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

Genel olarak bilinenin aksine tek başına hava sıcaklığı ve nem termal konforun göstergesi değildir. Termal konforun değerlendirilebilmesi için hava sıcaklığı ve nemin yanı sıra bazı çevresel ve kişisel faktörlerin de göz önünde bulundurulması gereklidir. Bahsi geçen çevresel ve kişisel faktörler aşağıda sıralanmıştır:

Çevresel Faktörler,

  • Hava sıcaklığı
  • Radyant sıcaklık
  • Hava akım hızı
  • Nem

Kişisel faktörler,

  • Kıyafet faktörü
  • Metabolik ısı

Termal konfor birçok kimyasal ve fiziksel etkenin aksine kısa sürede olumsuz etkilerini göstermektedir. Genel olarak çalışanların performansını önemli ölçüde etkileyen termal konfor parametresi uç seviyelerde bilinç kaybına ve hatta ölümüne sebep olabilir.  Farklı termal konfor ortamlarının çalışanların vücudundaki etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

TERMAL KONFOR NEDİR?

 

 Termal konfor parametresi hem bütün sektörlerde dikkate alınması gereken hem de çalışanların bütün bir vardiya boyunca etkilendikleri bir parametre olması sebebiyle diğer fiziksel etkenlerden daha sık ölçülmelidir. Mevsimsel değişimlerinin ölçümü etkileyebileceği göz önüne alınarak farklı hava şartlarında tekrarlanmasında fayda bulunmaktadır. Termal konfor parametresi ile ilgili mevzuatımızda yer alan ifadeler aşağıdaki gibidir:

 

 

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları

Ek-1

Ortam sıcaklığı

19 – İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

20 – Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

21 – İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.