Yangın Sistem Periyodik Kontrol

 

Ülkemizde İş Güvenliğini oluşturan çok önemli kategorilerden birisi de Yangın Tesisatı, Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama Sistemleri ve yangın Söndürme tüpleri vb. konularıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü zorunlu kılmıştır.

27344 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Bölüm 5’ te, MADDE 100- (1)’ de; “Periyodik muayeneler ve bakım hususunda, öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır” amir hükmünü ile Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü zorunluluğu açıklamaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, binanın yangın sisteminin projesine ve tesisatına bakılarak yangın sistemleri ile ilgili kontrol standartlarında istenen gereklilikler ile tesisatlar, hidrant, motopomp, lans vb. unsurlarının test edilerek periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

İGB TEKNİK tam yetkin uzman kadrosuyla Yangın Tesisatının Periyodik Kontrollerini, TÜRKAK Akreditasyonlu olarak gerçekleştirmektedir.

Yangın Sistemleri Ekipman Listesi:

Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
Yangın Su Deposu
Yangın Pompa İstasyonu
Yangın Hidrant Sistemi
Yangın Dolap Sistemi
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
Algılama Alarm Sistemleri
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Yangın tesisatı ve yangın sistemleri ile ilgili her konuda yanınızdayız.

 • Yangın Tesisatı Kontrol Raporu
 • Yangın Sistemi Muayene Raporu
 • Yangın Tesisatı Uygunluk Raporu
 • Yangın Sistemi Uygunluk Belgesi
 • Yangın Sistemi Ve Motopomp Kontrol Raporu
 • Yangın Mekanik Denetim Raporu
 • Yangın Alarm Sistemi Kontrol Raporu
 • Yangın Alarm Sistemi Muayene Raporu
 • Yangın Algılama Ve Alarm Sistemi Uygunluk Belgesi
 • Yangın Sistemi Denetim Raporu
 • Yangın Uyarı İşaretleri Kontrol Raporu
 • Yangın Yönlendirme İşretleri Kontrol Raporu
 • Yangın Acil Aydınlatma Sistemi Kontrolü
 • Yangın Sistemi Test Raporu
 • Yangın Raporu
 • Yangın Sertifikası

Yangın Tesisatı Uygunluk Raporu

Yangın tesisatı periyodik kontrolü yapılırken, bunun sonucunda tespit edilen uygunsuzluk ya da tehlikeli durumlar rapor halinde iş yeri sahibine sunulmaktadır. Olası bir tehlikeli durum bu rapordan sonra mutlaka giderilmelidir. Yangın tesisatı periyodik kontrolü şunları içerir:

 • Yangın suyu havuzu kontrolü
 • Pompa dairesi ve pompaların kontrolü
 • Pompaların emiş ve basma kolektörlerinin kontrolü
 • Boru tesisatının kontrolü
 • Yangın dolaplarının kontrolü
 • Yağmurlama (sprinkler) sistemi kontrolü
 • Hidrant sistemi kontrolü

Yangın Tesisatı Uygunluk Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Yangın tesisatı kontrolleri her yıl yapılmak zorundadır. Bu nedenle yangın tesisatlarının kontrol raporları 1 yıl süre ile geçerlidir. Yangın sistemi kontrolleri sırasında, yangın dolapları, yangın pompaları, yangın hortumu, yağmurlama (sprinkler) sistemi, yangın borularının tesisatı ve hidrant sistemi kontrol edilmektedir. Tüm bu sistem ve ekipmanlar; S 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında olmak zorundadır.

Bildiğiniz üzere günümüzde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektrik tesisatı nedeniyle çıkmaktadır. Bu nedenle olası yangın ihtimallerinin önüne geçebilmek için ayrıca elektrik tesisatının uygunluğunun da denetlenmesi ve uygunluk raporu alınması gerekir. Bu raporlar yangın tesisatı kontrolleri açısından da oldukça önemlidir.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre bu kontroller yapılmalıdır. Bu Yönetmeliğin amacı, güvenlik ve sağlık açısından asgari şartların belirlenmesidir. 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşları kapsar. Ayrıca bu yönetmelik,   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol yaptırmak ve yangın tesisatı uygunluk raporu almak için hemen bize ulaşın!

Kapsamlı ve Etkin Kontrol

Yangın tesisatı kontrol raporlarımız bir yıl geçerlidir.

Yangın sistemi muayenesinde kapsamında aşağıdaki kontroller yapılır

 • Yangın pompaları
 • Yangın dolapları
 • Sprinkler (Yağmurlama sistemi)
 • Yangın Boru tesisatı
 • Yangın hortumları
 • Hidrant sistemi

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı kontrollerinde yangın sisteminin projede belirtilen kriterlere ve TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.