Kaçak Akım Role Kontrolü

Kaçak Akım Koruma Röle Testi, Devrede meydana gelen kaçak akımı anında tespit edip algılayan ve açma işlemi yaparak, can ve mal güvenliğini sağlayıp, olası tehlikeleri önleyen cihaza kaçak akım rölesi denilmektedir. Kaçak akım anahtarı veya kaçak akım sigortası olarak da adlan bu sistem işletmetlerde kritik öneme sahiptir.

Kaçak akım koruma röle testini yaptırmamız için en önemli sebep tehlike anında çalışıp çalışmayacağını kontrol etmektir. Yapılan testlerde rölenin işlevini sağlam bir şekilde yerine getirip getirmediği incelenmektedir. Varsa arıza ve sıkıntılar giderilip olası can ve mal kaybına karşı önlem alınmalıdır

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller Nasıl Yapılır?
Elektriksel ölçüm ve kontroller yönetmeliğin belirlediği şartlara göre yapılır. Öncelikle elektrik tesisatının yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakılır ve rapor oluşturulur. Bu işlem sırasında ekipmanların standartlara uygunluğuna ve işçi güvenliği konusunda gerekleri yerine getirip getirmediğine bakılır. 

Elektrik tesisat ölçümünde termal kamera ile özel kontrol işlemi, uzaktan ölçüm yapan cihazlar kullanılır. Ayrıca tesisatın kaçak akıma karşı topraklama çalışması olup olmadığına bakılır. Bu aşamada Elektriksel ölçüm cihazı ile iletkenlik seviyesi ölçülür. Bunun dışında elektriksel ölçüm cihazları da kontroller sırasında kullanılır.

Periyodik Çözüm Merkezi işyeriniz için gerekli olan elektriksel ölçüm ve kontrolleri yönetmeliklere uygun şekilde ve profesyonel hizmet anlayışı ile yapar. Elektriksel ölçüm konusunda verdiğimiz hizmetlerimiz şunlardır:

Elektrik Topraklama Ölçüm ve Kontrolü
Elektrik İç Tesisat Kontrolü
Katodik Koruma Ölçüm ve Kontrolü
Paratoner Tesisatı Ölçüm ve Kontrolü
Periyodik olarak gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ölçümü dereceleri kendi içerisinde altıya ayrılmaktadır. Bu ölçümlere maddeler halinde bakacak olursak;

Topraklama Ölçümü,
Paratoner Ölçümü,
Elektrik Panosu Kontrolleri,
Katodik Koruma Ölçümü,
Elektrik İç Tesisat Kontrolleri,
Yalıtım Direnci Ölçümleri şeklindedir.
Elektrik Tesisat Kontrolü Yapan Firmalar
İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Kontrolü Topraklama ,Topraklama, Elektrik iç tesisatı, Paratoner Tesisatı,  Katodik Koruma, Yalıtım (izolasyon), Kaçak Akım Koruma Rölesi, cihazları için kontrol ve ölçüm işlemleri için ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde  yapılmaktadır.Elektrik Tesisat Kontrolü Topraklama ölçüm ve kontrollerin uygunluk değerlendirmesi ölçüm ve kontrol konusunda yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

Periyodik Çözüm Merkezi olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız ölçüm ve kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar,  iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.

Raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.